Барковський

Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010

Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010.

  Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Теорія імовірностей та математична статистика») для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки.
Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв’язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести.
Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну «Теорія імовірностей та математична статистика».

Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010
Скачать и читать Teopiя ймовiрностей та математична статистика, Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатiн O.K., 2010
 

 

Не нашёл? Найди:

2018-09-19 06:12:02