Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - НАШОЛ точка ком - Nashol.com

Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004

02.12.11 14:06
Название: Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия.

Автор: Понарин Я.П.
2004

  Данное пособие призвано возродить интерес к элементарным методам решения геометрических задач. В нем приведены яркие геометрические сведения, не вошедшие в современный школьный учебник. Например, формула Эйлера, окружность девяти точек, теорема Птолемея, геометрические неравенства и многое другое.
Книга адресована всем, кто желает расширить и углубить знания по элементарной геометрии, - от школьников средних классов до учителей математики и студентов педагогических ВУЗов.

Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004

Читать Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004
 

Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001

02.12.11 13:58
Название: Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида.

Автор: Перова М.Н.
2001

   В учебнике раскрыты задачи, методы, организация и содержание обучения математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с нарушением интеллекта), а также методика изучения основных тем этого учебного предмета. Рекомендуемые средства и методы обучения школьников раскрываются с учетом их психологического развития и потенциальных возможностей.
3-е издание учебника вышло в 1989 г.
Учебник предназначен для студентов дефектологических факультетов педВУЗов. Может быть использован учителями специальных (коррекционных) школ, родителями детей, имеющих трудности в обучении математике.

Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001

Читать Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001
 

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

02.12.11 13:49
Название: ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка.

Автор: Нелін Є.П.
2010

   Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики і відповідає формату та програмним вимогам ЗНО-2010. Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми й основні алгоритми та прийоми розв'яування відповідних задач. Наведені тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв'язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями. Також подано тести, що пропонувалися на ЗНО з математики у попередні роки, для яких також наведені відповіді.
Призначено для випускників шкіл, абітурієнтів, студентів педагогічних вузів, учителів математики.

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

Читать ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010
 

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

02.12.11 13:29
Название: Геометрія в таблицях.

Автор: Нелін Є.П.
1997

   Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми у роботі за будьяким підручником з геометрії для середньої школи. У посібнику логічно впорядковано та систематизовано той мінімум основних і додаткових даних із шкільного курсу (планіметрія, стереометрія, координати й вектори), який дозволяє розв'язувати найскладніші геометричні завдання, що пропонуються на випускних та вступних іспитах.

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

Читать Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

02.12.11 13:17
Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2006

   Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал кiлькох галузей математичноi науки. Якiв курсi алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, рацiональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: тригонометричнi, показниковi i логарифмiчнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

Читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006
 

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

02.12.11 12:29
Название: Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс.

Автор: Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е.
2011

   Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить 30 варіантів атестаційної роботи кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики.
Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

Читать Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011
 

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

02.12.11 12:13
Название: Збірник задач з геометрії. 10-11 класс.

Автор: Лоповок Л.М.
1993

    Математичнi задачi e важливою складовою частиною навчания. Iх умови розширюють полiтехнiчний кругозiр, привертають увагу до рiзноманiтних трудових процесiв, машин, приладiв, iнструментiв, якi використовують у народному господарствi i в технiцi. При цьому легше усвiдомити широчiнь застосувань математики в iнших науках i технiцi. Але розв'язування задач мае й iншi функцii. Розширення арсеналу прийомiв обчислень, спiвставления фактов, пошуки шляхiв до поставленоi мети - все це розвивае творчi здiбностi, самостiйнiсть, новаторство. Математичнi задачi створюють можливостi самоконтролю за якiстю засвоeння навчального матерiалу. Саме тому бiльшiсть часу на уроках видiляеться для розв'язування рiзноманiтних задач.

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

Читать Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993
 

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

02.12.11 11:53
Название: Методика преподавания математики в средней школе.

Автор: Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л.
1975

   В этой книге нашли свое отражение основные вопросы программы по методике математики для пединститутов. Вопросы общей и специальной методики математики рассматриваются здесь не по учебным предметам школьного математического цикла, а в соответствии с центральными идеями школьного курса математики (разумеется, с учетом особенностей каждого года обучения). Такая система изложения курса методики отвечает современным требованиям к подготовке учителя математики, давая возможность рассмотреть различные варианты организации обучения и оставляя за учителем право творческого выбора того или иного методического подхода в процессе обучения.

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

Читать Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975
 
Cтраница 4399 из 5358

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?