Карпiнська

Функцii, ix властивостi та графiки. Карпiнська I. Й. 2009

Название: Функцii, ix властивостi та графiки.

Автор: Карпiнська I. Й.
2009

   У посiбнику розглядаються види елементарних функщй i важливi питания ix властивостей; побудова графiкiв функцiй за допомогою геометрич-них перетворень вiдомих графiкiв функцiй. Особлива увага придiляеться графiчному методу розв'язування рiвнянь, нерiвностей та ix систем, у тому числi — з параметрами.
Уci необхiднi теоретичнi вiдомостi пропонуються у виглядi коротких довiдок. До деяких питань додаються необхш алгоритми дослiдження, побудови чи розв'язання. За потреби теоретичний матерiал iлюструеться графiками функцiй.
Актуально, що виклад теоретичного мaтepiaлy супроводжуеться обов'яз-ковим розбором типових задач шкiльного курсу математики, а також деяких задач, якi не входять до чинноi програми загальноосвiнiх навчальних закладiв i бiльшiсть з яких пропонувалися на вступних iспитах до провiдних ВНЗ та були включенi до завдань зовнiшнього незалежного ощнювання у 2006-2007 pp.

Функцii, ix властивостi та графiки. Карпiнська I. Й. 2009

Скачать и читать Функцii, ix властивостi та графiки. Карпiнська I. Й. 2009