5 клас

Русский язык, 5-7 классы, Диктанты, Фалина Т.М., 2004

Русский язык, 5-7 классы, Диктанты, Фалина Т.М., 2004.

   Пособие содержит комплекс диктантов (словарные, из словосочетаний, по группам орфограмм, пунктуационные), которые позволяют работать по отдельным темам и по их совокупности. Приведены методические рекомендации и вопросы для предварительной работы с текстами.
Пособие предназначено для учителей и студентов педагогических вузов.

Русский язык, 5-7 классы, Диктанты, Фалина Т.М., 2004
Скачать и читать Русский язык, 5-7 классы, Диктанты, Фалина Т.М., 2004
 

Внеурочная деятельность, Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся, 5-8 класс, Криволапова Н.А., 2013

Внеурочная деятельность, Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся, 5-8 класс, Криволапова Н.А., 2013.

  В сборнике представлена система занятий к курсу внеурочной деятельности по развитию познавательных способностей учащихся, направленная на формирование универсальных учебных действий на основе предметно-ориентированного тренинга.
Содержание занятий способствует формированию учебно-интеллектуальных, информационных, коммуникативных, исследовательских умений, развитию аналитико-синтетических способностей, таких способов и приёмов умственной деятельности, как сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и критичности мышления и других интеллектуальных качеств личности.

Внеурочная деятельность, Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся, 5-8 класс, Криволапова Н.А., 2013
Купить бумажную или электронную книгу и скачать и читать Внеурочная деятельность, Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся, 5-8 класс, Криволапова Н.А., 2013
 

Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Название: Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Святокум О.Є.
2011

       Посібник містить 38 варіантів завдань для підсумкових контрольних робіт із курсу «Вступ до історії України.5 клас». Кожен варіант містить 8 завдань, що відповідають чотирьом рівням навчаїьних досягнень учнів і розміщені в порядку зростання їхньої складності.
Завдання контрольної роботи дозволяють оцінити сформованість усіх предметних компетентностей учня - хронологічної, просторової, інформаційної, логічної, мовленнєвої та аксіологічної. У межах кожного варіанта забезпечується максимально можливе охоплення тем курсу. Як за кількістю завдань, так і за їх складністю контрольні роботи відповідають віковим можливостям учнів.
У посібнику наводяться також узагальнені характеристики і критерії оцінювання завдань контрольних робіт.
Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл та вчителів історії.

Вступ до історії України.5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.

Скачать и читать Вступ до історії України. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Святокум О.Є.
 

Українська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи (для шкіл з українською та російською мовами навчання). Молочко С.Р.

Название: Українська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи (для шкіл з українською та російською мовами навчання).

Автор: Молочко С.Р.

2011.

      Посібник призначено для проведення наприкінці навчального року підсумкової контрольної роботи з української мови для шкіл з українською та російською мовами навчання. Збірник містить 38 варіантів контрольних робіт, однакових за структурою та рівнем складності, що дасть можливість перевірити рівень навчальних досягнень учнів.
Для учнів 5 класів й учителів української мови та літератури.

Українська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи (для шкіл з українською та російською мовами навчання). Молочко С.Р.

Скачать и читать Українська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи (для шкіл з українською та російською мовами навчання). Молочко С.Р.
 

Англійська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Павліченко О.М.

Название: Англійська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Павліченко О.М.
2011

     Посібник призначений для проведення підсумкового контролю з англійської, мови у п'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 10 рівноцінних варіантів контрольних робіт з англійської мови, а також методичні рекомендації щодо їх проведення.
Для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.

Англійська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Павліченко О.М.

Скачать и читать Англійська мова. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Павліченко О.М.
 

Математика. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якір М.С.

Название: Математика. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи.

Автор: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якір М.С.
2011

   Посібник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з математики в п'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів і містить 30 рівноцінних варіантів контрольних робіт, методичні рекомендації щодо їх проведення та критерії оцінювання.
Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів математики.

Математика. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якір М.С.
Скачать и читать Математика. 5 клас. Підсумкові контрольні роботи. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Прокопенко Н.С., Якір М.С.