словарь по украинскому языку

Русско-украинский строительный словарь, Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я., Кожан Е.А., Полтораков Э.А., Резиченко И.Е., 1994

Русско-украинский строительный словарь, Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я., Кожан Е.А., Полтораков Э.А., Резиченко И.Е., 1994.

  Данный словарь является нормативным двуязычным переводным словарем современной научной строительной терминологии. Его нормативность обеспечивается введением в русский словник и использованием в украинском переводе нормативных терминов, зафиксированных в общеязыковых толковых, переводных словарях и энциклопедиях, а также распространенных в научной, учебной и информационно-реферативной литературе.

Русско-украинский строительный словарь, Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я., Кожан Е.А., Полтораков Э.А., Резиченко И.Е., 1994
Скачать и читать Русско-украинский строительный словарь, Гордеев В.Н., Зельцер Р.Я., Кожан Е.А., Полтораков Э.А., Резиченко И.Е., 1994
 

Практичний словник синонімів української мови, Караванський С., 2012

Практичний словник синонімів української мови, Караванський С., 2012.

  Практичний словник синонімів української мови - це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 p., але наводить і форми, усталені колоніяльним правописом.
Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів.

Практичний словник синонімів української мови, Караванський С., 2012
Скачать и читать Практичний словник синонімів української мови, Караванський С., 2012