математика

Застосування похідної до розв язування задач. Шунда Н.М. 1999

Название: Застосування похідної до розв'язування задач.

Автор: Шунда Н.М.
1999

   У посібнику розглянуто широкий спектр задач та вправ на застосування похідної. Призначений для вчителів математики, може бути корисний учням старших класів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, студентам фізико-математичних факультетів вищих закладів освіти.

Застосування похідної до розв'язування задач. Шунда Н.М. 1999

Скачать и читать Застосування похідної до розв язування задач. Шунда Н.М. 1999
 

Избранные статьи. Шарыгин И.Ф. 2004

Название: Избранные статьи.

Автор: Шарыгин И.Ф.
2004

   В книге собраны статьи известного педагога, геометра И.Ф.Шарыгина, в разные годы публиковавшиеся в журнале «Квант». Статьи посвящены различным аспектам школьной геометрии - как планиметрии, так и стереометрии.
Для старшеклассников, учителей, руководителей математических кружков и для всех любителей математики.

Избранные статьи. Шарыгин И.Ф. 2004

Скачать и читать Избранные статьи. Шарыгин И.Ф. 2004
 

Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів. Резуненко В.О., Ярмак В.О. 2011

Название: Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів.

Автор: Резуненко В.О., Ярмак В.О.
2011

   У посiбнику проведено класифiкацiю основних типiв тригонометричних piвнянь i нерiвностей, якi вивчаються в загально-освiтнiй школi, коротко описано ocнoвнi прийоми та методи ix розв'язування. До кожного типу рiвнянь i нерiвностей пiдiбрано вправи для самостiйного виконання.
Для вчителiв i учнiв загальноосвiтнiх шкiл.

Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів. Резуненко В.О., Ярмак В.О. 2011

Скачать и читать Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів. Резуненко В.О., Ярмак В.О. 2011
 

25000 уроков математики. Рыжик В.И. 1993

Название: 25000 уроков математики.

Автор: Рыжик В.И.
1993

   Известный петербургский учитель и один из авторов учебников по геометрии делится опытом преподавания математики в школе. В книге рассматриваются вопросы построения единого математического курса, решения «хороших» задач, формирования творческой активности школьников.

25000 уроков математики. Рыжик В.И. 1993

Скачать и читать 25000 уроков математики. Рыжик В.И. 1993
 

Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001

Название: Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида.

Автор: Перова М.Н.
2001

   В учебнике раскрыты задачи, методы, организация и содержание обучения математике в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с нарушением интеллекта), а также методика изучения основных тем этого учебного предмета. Рекомендуемые средства и методы обучения школьников раскрываются с учетом их психологического развития и потенциальных возможностей.
3-е издание учебника вышло в 1989 г.
Учебник предназначен для студентов дефектологических факультетов педВУЗов. Может быть использован учителями специальных (коррекционных) школ, родителями детей, имеющих трудности в обучении математике.

Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001

Скачать и читать Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001
 

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

Название: ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка.

Автор: Нелін Є.П.
2010

   Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики і відповідає формату та програмним вимогам ЗНО-2010. Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми й основні алгоритми та прийоми розв'яування відповідних задач. Наведені тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв'язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями. Також подано тести, що пропонувалися на ЗНО з математики у попередні роки, для яких також наведені відповіді.
Призначено для випускників шкіл, абітурієнтів, студентів педагогічних вузів, учителів математики.

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

Скачать и читать ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010
 

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

Название: Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс.

Автор: Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е.
2011

   Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить 30 варіантів атестаційної роботи кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики.
Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

Скачать и читать Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011
 

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

Название: Методика преподавания математики в средней школе.

Автор: Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л.
1975

   В этой книге нашли свое отражение основные вопросы программы по методике математики для пединститутов. Вопросы общей и специальной методики математики рассматриваются здесь не по учебным предметам школьного математического цикла, а в соответствии с центральными идеями школьного курса математики (разумеется, с учетом особенностей каждого года обучения). Такая система изложения курса методики отвечает современным требованиям к подготовке учителя математики, давая возможность рассмотреть различные варианты организации обучения и оставляя за учителем право творческого выбора того или иного методического подхода в процессе обучения.

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

Скачать и читать Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975
 
Показана страница 542 из 643