книга по математике

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004

Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В.
2004

    Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса алгебры и геометрии 9 класса. Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности. Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.

    Тематика и содержание работ охватывают требования действующей программы по математике для 9 класса. Для удобства пользования книгой приводится таблица тематического распределения работ по учебникам Ю. Н. Макарычева и др., Ш. А. Алимова и др., А. В. Погорелова и Л. С. Атанасяна и др.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004


Скачать и читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004
 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004

Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В.
2004

    Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса алгебры и геометрии 8 класса.

    Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности. Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004


Скачать и читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 2004
 

Збiрник типових конкурсних тестових завдань з математики. Цегелик Г.Г., 2007

Название: Збiрник типових конкурсних тестових завдань з математики.

Автор: Цегелик Г.Г.
2007

   Збірник типових тестових завдань призначений для самостійної підготовки до вступних випробувань з математики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він містить усі типи задач, що є у банку даних "Тестові завдання з математики", з якого формуються білети для перевірки рівня знань абітурієнтів з математики при вступі в університет.

Скачать и читать Збiрник типових конкурсних тестових завдань з математики. Цегелик Г.Г., 2007
 

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010

Название: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді.

Автор: Істер О.С.
2010

    Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить ЗО варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається з чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи.
Учні класів із поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010


Скачать и читать Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2010

    Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал шлькох галузей математичноi науки. Як i в кypci алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та 'ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, ращональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: степеневi й тригонометричнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. 2010.

Автор: Гальперина А.Р., Золотарева И.А.

    Посібник призначений для організації поточного й підсумкового контролю знань учнів, які обрали профільний рівень вивчення математики, і містить понад 800 різнорівневих завдань з алгебри та початків аналізу для 10 класу.
Матеріал об’єднано в 4 теми, кожна з яких містить стислі теоретичні відомості, тренувальні вправи, тести і контрольні роботи у двох варіантах. Завдання, що увійшли до збірника, призначені як для колективної роботи учнів під керівництвом вчителя, так і для самостійної роботи. Зміст і структура запропонованого матеріалу дозволяє об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учнів, а також підготувати учнів до олімпіад з математики.
    Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителва математики.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.


Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.
 

Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.

Название: Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. 2009.

Автор: Нелін Е. П.

    Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести.

Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.


Скачать и читать Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.
 

Геометрия, Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса, Атанасян, Бутузов, 1997

Название: Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса.

Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.
1997

    Настоящее пособие является дополнением к учебнику «Геометрия, 7-9» авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова и др. Оно полностью соответствует программе углубленного изучения математики.
    Книга может быть использована также в классах общеобразовательных учреждений для индивидуальной работы с учащимися, проявляющими интерес к математике, на факультативных занятиях и в работе математического кружка.

Геометрия. Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 1997


Скачать и читать Геометрия, Дополнительные главы к школьному учебнику 9 класса, Атанасян, Бутузов, 1997
 
Показана страница 11 из 32