геометрия

Геометрія у таблицях. 7-9 класи. Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А. 2002

Название: Геометрія у таблицях. 7-9 класи.

Автор: Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А.
2002

   Посібник містить основні теоретичні питання курсу алгебри 7-9 класів, включаючи тему "Елементи прикладної математики". Розглянуті розв'язання основних задач кожної теми. Підібрані тренувальні вправи, самостійні і контрольні роботи до всіх розділів у відповідності з програмою. Всі вправи і задачі розбиті на три рівні складності. До більшості задач надані відповіді. Книга призначена для учнів 7-9 класів, вчителів загальноосвітніх шкіл, абітурієнтів.

Геометрія у таблицях. 7-9 класи. Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А. 2002

Скачать и читать Геометрія у таблицях. 7-9 класи. Роєва Т.Г., Синельник Л.Я., Кононенко С.А. 2002
 

Геометрия Лобачевского. Прасолов В.В. 2004

Название: Геометрия Лобачевского.

Автор: Прасолов В.В.
2004

   Книга написана на основе курса лекций, читавшегося автором студентам первого курса Математического колледжа НМУ в осенних семестрах 1994–95, 1995–96, 1996–97 и 2002–03 учебных годов. Она содержит множество задач, предлагавшихся на семинарских занятиях. В книгу также включены полные тексты письменных экзаменов по этим курсам, а также по курсам О.В.Шварцмана (осенние семестры 1997–98 и 2001–02 учебных годов) и В.О.Бугаенко (осенний семестр 2000–01 учебного года). Некоторые из приведенных в книге задач снабжены решениями.

Геометрия Лобачевского. Прасолов В.В. 2004

Скачать и читать Геометрия Лобачевского. Прасолов В.В. 2004
 

Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004

Название: Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия.

Автор: Понарин Я.П.
2004

  Данное пособие призвано возродить интерес к элементарным методам решения геометрических задач. В нем приведены яркие геометрические сведения, не вошедшие в современный школьный учебник. Например, формула Эйлера, окружность девяти точек, теорема Птолемея, геометрические неравенства и многое другое.
Книга адресована всем, кто желает расширить и углубить знания по элементарной геометрии, - от школьников средних классов до учителей математики и студентов педагогических ВУЗов.

Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004

Скачать и читать Элементарная геометрия. Том 1. Планиметрия. Понарин Я.П. 2004
 

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

Название: Геометрія в таблицях.

Автор: Нелін Є.П.
1997

   Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми у роботі за будьяким підручником з геометрії для середньої школи. У посібнику логічно впорядковано та систематизовано той мінімум основних і додаткових даних із шкільного курсу (планіметрія, стереометрія, координати й вектори), який дозволяє розв'язувати найскладніші геометричні завдання, що пропонуються на випускних та вступних іспитах.

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

Скачать и читать Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997
 

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

Название: Збірник задач з геометрії. 10-11 класс.

Автор: Лоповок Л.М.
1993

    Математичнi задачi e важливою складовою частиною навчания. Iх умови розширюють полiтехнiчний кругозiр, привертають увагу до рiзноманiтних трудових процесiв, машин, приладiв, iнструментiв, якi використовують у народному господарствi i в технiцi. При цьому легше усвiдомити широчiнь застосувань математики в iнших науках i технiцi. Але розв'язування задач мае й iншi функцii. Розширення арсеналу прийомiв обчислень, спiвставления фактов, пошуки шляхiв до поставленоi мети - все це розвивае творчi здiбностi, самостiйнiсть, новаторство. Математичнi задачi створюють можливостi самоконтролю за якiстю засвоeння навчального матерiалу. Саме тому бiльшiсть часу на уроках видiляеться для розв'язування рiзноманiтних задач.

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

Скачать и читать Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993
 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008

Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.
2008

   Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса алгебры и геометрии 9 класса. Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности. Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.
Тематика и содержание работ охватывают требования действующей программы по математике для 9 класса. Для удобства пользования книгой приводится таблица тематического распределения работ по учебникам Ю. Н. Макарычева и др., Ш. А. Алимова и др., А. В. Погорелова и Л. С. Атанасяна и др.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008

Скачать и читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008
 

Геометрия. 7 класс. Шарыгин И.Ф. 1995

Название: Геометрия. 7 класс.

Автор: Шарыгин И.Ф.
1995

   Данный учебник соответствует по своему содержанию школьной программе по геометрии за VII класс и реализует авторскую концепцию предмета.

Геометрия. 7 класс. Шарыгин И.Ф. 1995

Скачать и читать Геометрия. 7 класс. Шарыгин И.Ф. 1995
 

Стереоскопические чертежи по геометрии. Владимирский Г.А. 1962

Название: Стереоскопические чертежи по геометрии.

Автор: Владимирский Г.А.
1962

   Настоящее издание книги «Стереоскопические чертежи по геометрии» предназначено в качестве учебного пособия для учащихся старших классов очных и заочных средних школ и для лиц, занимающихся самообразованием.
Явление стереоскопического эффекта, вызывая живой интерес со стороны учащихся, способствует яркости восприятия и прочности запоминания изучаемого учебного материала.
Из разных способов стереоскопического показа наиболее простым и экономически целесообразным является анаглифический метод, разработанный в последнее время для издательских процессов достаточно надежно.
Книга «Стереоскопические чертежи по геометрии» состоит из двух частей. Первая часть содержит 80 чертежей к школьному курсу стереометрии. Каждый чертеж сопровождается кратким текстом, в котором приводятся название и определение изображенной фигуры или сформулирована зависимость между элементами данной фигуры в соответствии с теоремой. В скобках приведена ссылка на учебник А. П. Киселева по стереометрии издания  1951  г. и более поздних лет.

Стереоскопические чертежи по геометрии. Владимирский Г.А. 1962

Скачать и читать Стереоскопические чертежи по геометрии. Владимирский Г.А. 1962
 
Показана страница 72 из 102