алгебра

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2010

    Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал шлькох галузей математичноi науки. Як i в кypci алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та 'ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, ращональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: степеневi й тригонометричнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. 2010.

Автор: Гальперина А.Р., Золотарева И.А.

    Посібник призначений для організації поточного й підсумкового контролю знань учнів, які обрали профільний рівень вивчення математики, і містить понад 800 різнорівневих завдань з алгебри та початків аналізу для 10 класу.
Матеріал об’єднано в 4 теми, кожна з яких містить стислі теоретичні відомості, тренувальні вправи, тести і контрольні роботи у двох варіантах. Завдання, що увійшли до збірника, призначені як для колективної роботи учнів під керівництвом вчителя, так і для самостійної роботи. Зміст і структура запропонованого матеріалу дозволяє об’єктивно оцінити рівень навчальних досягнень учнів, а також підготувати учнів до олімпіад з математики.
    Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителва математики.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.


Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Профільний рівень. Збірник завдань для контролю знань. Гальперина А.Р., Золотарева И.А.
 

Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.

Название: Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. 2009.

Автор: Нелін Е. П.

    Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести.

Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.


Скачать и читать Алгебра. 8 клас. Опорні таблиці, схеми розв’язування, тренувальні тести. Нелін Е. П.
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2006

   Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал кiлькох галузей математичноi науки. Якiв курсi алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, рацiональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: тригонометричнi, показниковi i логарифмiчнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006
 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005

Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В.
2005

   Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса математики 10-11 классов.
Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности.
Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005

Скачать и читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005
 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008

Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.
2008

   Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса алгебры и геометрии 9 класса. Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности. Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.
Тематика и содержание работ охватывают требования действующей программы по математике для 9 класса. Для удобства пользования книгой приводится таблица тематического распределения работ по учебникам Ю. Н. Макарычева и др., Ш. А. Алимова и др., А. В. Погорелова и Л. С. Атанасяна и др.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008

Скачать и читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии. 9 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. 2008
 

Алгебра. 9 класс. Проверочные и контрольные работы. Капитонова Т.А. 2007

Название: Алгебра. 9 класс. Проверочные и контрольные работы.

Автор: Капитонова Т.А.
2007

   Проверочные и контрольные работы в двух вариантах охватывают все важнейшие темы курса алгебры 9 класса, содержат задания различного уровня сложности и могут быть использованы учителями для контроля за уровнем знаний учащихся на уроке и дома.

Алгебра. 9 класс. Проверочные и контрольные работы. Капитонова Т.А. 2007

Скачать и читать Алгебра. 9 класс. Проверочные и контрольные работы. Капитонова Т.А. 2007
 

ГИА. 9 класс. Алгебра. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. 2010

Название: ГИА. 9 класс. Алгебра.

Автор: Кузнецова Л.В., Суворова С.Б.
2010

   Пособие, содержащее разработанные специалистами ФИ ПИ материалы для итоговой аттестации учащихся в 9 классе, поможет лучше подготовиться к экзамену по новой форме, а также проверить свои знания и умения по предмету. Учитель получает возможность сделать познавательную деятельность на уроке более разнообразной, обеспечить целенаправленную подготовку учеников к итоговым испытаниям. Родители школьников, познакомившись с данным изданием, смогут составить представление о новой модели экзамена за основную школу.

ГИА. 9 класс. Алгебра. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. 2010

Скачать и читать ГИА. 9 класс. Алгебра. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. 2010
 
Показана страница 95 из 141