7 класс

Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007.


Ви починаєте вивчати фізику - одну з основних наук про природу. Це - одна з найдавніших наук: слово «фізика» походить від давньогрецького слова, що означає «природа», адже будь-яке дослідження природи стародавні греки називали фізикою.
Однак, будучи «стародавньою» наукою, фізика зберігає вічну молодість. Особливо великих успіхів фізика досягла в останні кілька століть, що справило значний вплив на хід світової історії. Потік відкриттів у фізиці продовжується й сьогодні. Може, і на вас чекають відкриття в цій великій науці?

Протягом останніх років українська фахова мова активно розвивалася, унаслідок чого науково-технічна термінологія дещо змінилася.
У підручнику дотримано правил українського наукового стилю згідно з національними стандартами України (ДСТУ 3966-2000 та ДСТУ 1.5:2003) і використано сучасні фізичні та математичні терміни, що відповідають чинним національним термінологічним стандартам і рекомендаціям спільного Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології МОН та Держспоживстандарту України.
Для обґрунтованого впровадження сучасної науковотехнічної термінології в навчальний процес терміни, які можуть здатися незвичними, у підручнику пояснено у виносках, а для деяких з них наведено також відповідні терміни, що їх вживали раніше.


Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

Скачать и читать Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007
 

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007.

 

У підручнику висвітлено основні поняття, пов'язані з будовою та житті діяльністю живих організмів. Зосереджено увагу на особливостях будови клітини організмів із різних царств органічного світу, зокрема Бактерій, Рослин і Грибів.

Принцип ступеневого розміщення навчального матеріалу дас учням можливість розглядати раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об'єктів ДОВКІЛЛЯ, мотивацію знань практичного значення, підбір ситуаційних завдань, опис класичних експериментів, розкриття ролі відомих учених тощо. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості семикласників і сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.


 

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

Скачать и читать Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007
 

Алгебра, 7 класс, Бевз Г.П., Бевз В.Г., 2007

Алгебра, 7 класс, Бевз Г.П., Бевз В.Г., 2007.

Алгебра - часть математики. В предыдущих классах на уроках математики вы приобретали в основном знания по арифметике, получали расширенные сведения о числах и действиях над ними. Теперь начинаете изучать алгебру.

Знание алгебры необходимо не только потому, что она предлагает нам лучшие методы решения сложных задач, но и потому, что в ней формируется математический язык, которым пользуются специалисты разных областей науки и техники. Алгебра - весьма содержательная и нужная дисциплина. Вы будете изучать её до окончания школы, а кое-кто — ив высших учебных заведениях.
Начать изучение курса школьной алгебры вам поможет этот учебник. Читая теоретический материал, основное внимание обращайте на слова, напечатанные курсивам. Это математические термины. Желательно понять, что эти слова означают, и запомнить их.

Учебник содержит упражнения разных уровней сложности — от устных до достаточно сложных. Номера последних обозначены звёздочкой (*) и предлагаются они тем ученикам, которые со временем будут учиться в классах с углублённым изучением математики. Хорошо подготовиться к тематическому оцениванию и достичь высоких учебных результатов вам помогут материалы соответствующей рубрики. «Исторические сведения ь расширят кругозор каждого ученика.

 

Алгебра, 7 класс, Бевз Г.П., Бевз В.Г., 2007

Скачать и читать Алгебра, 7 класс, Бевз Г.П., Бевз В.Г., 2007
 

Сборник задач по физике, 7-9 класс, Лукашик В.И., Иванова Е.В., 2010

Сборник задач по физике, 7-9 класс, Лукашик В.И., Иванова Е.В., 2010.

   Данный задачник проверен многолетней практикой преподавания физики в школе, входит в учебный комплект ко всем учебникам физики для 7-9 классов.

Сборник задач по физике, 7-9 класс, Лукашик В.И., Иванова Е.В., 2010
Скачать и читать Сборник задач по физике, 7-9 класс, Лукашик В.И., Иванова Е.В., 2010
 

Литература, 7 класс, Часть 2, Коровина В.Я., 2009

Литература, 7 класс, Часть 2, Коровина В.Я., 2009.

  Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений, 20-е издание.
Во второй часть учебника представлены произведения русских писателей и поэтов 20 века и зарубежная литература, а также  приведены биографии писателей.

Литература, 7 класс, Часть 2, Коровина В.Я., 2009
Скачать и читать Литература, 7 класс, Часть 2, Коровина В.Я., 2009
 

Всеобщая история, История Нового времени, 7 класс, Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., 2012

Всеобщая история, История Нового времени, 7 класс, Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., 2012.

   Учебник предназначен для 7-го класса общеобразовательной школы. Соответствует федеральному компоненту государственного общего образования и программе, утвержденной Министерством образования и науки РФ. Раскрывает основные проблемы всеобщей истории раннего Нового времени и составляет единый методический комплект с учебником "Российская история. XVI-XVIII века" авторов: Д.Д. Данилова, Д.В. Лисейцева, Н.С. Павловой, В.А. Рогожкина. Учебник является продолжением непрерывного курса истории и составной частью комплекта Образовательной системы "Школа 2100".

Всеобщая история, История Нового времени, 7 класс, Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., 2012
Скачать и читать Всеобщая история, История Нового времени, 7 класс, Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., 2012
 

Информатика и ИКТ, 5-7 класс, Методическое пособие, Босова, 2011

Информатика и ИКТ, 5-7 класс, Методическое пособие, Босова Л.Л., 2011.

    УМК построен так, что может как использоваться учениками, изучавшими информатику в начальной школе, так и служить точкой входа в предмет для школьников, приступающих к ее изучению впервые. Обучение по данному учебно-методическому комплекту обеспечивает необходимую теоретическую и практическую подготовку учащихся к изучению базового курса информатики (8-9 классы) по учебникам Н. Д. Угриновича и И. Г. Семакина и др.

Представленный материал позволяет избежать повторов при построении непрерывного курса информатики и акцентировать внимание школьников на тех аспектах предмета, которые не нашли должного отражения в курсе информатики 8-9, хотя и имеют огромный образовательный потенциал.

Учебники, являющиеся важнейшим элементом УМК, имеют следующую структуру: теоретические сведения (материал для изучения, самое главное, вопросы и задания), материал для любознательных (тексты для дополнительного чтения, расширения кругозора), компьютерный практикум (подробные описания технологии выполнения практических заданий на компьютере), терминологический словарь и справочные материалы.

Информатика и ИКТ, 5-7 класс, Методическое пособие, Босова Л.Л., 2011
Скачать и читать Информатика и ИКТ, 5-7 класс, Методическое пособие, Босова, 2011
 

Изучение стохастики в школьном курсе математики, для учащихся 5-7 классов, 2005

Изучение стохастики в школьном курсе математики, для учащихся 5-7 классов, 2005.


Математику многие любят за ее вечные истины: дважды два всегда четыре, сумма четных чисел четна, а площадь прямоугольника равна произведению его смежных сторон. В любой задаче, которую вы решали на уроках математики, у всех получался один и тот же ответ нужно было только не делать ошибок в решении.

Реальная жизнь не так проста и однозначна. Исходы многих явлений заранее предсказать невозможно, какой бы полной информацией о них мы ни располагали. Нельзя, например, сказать наверняка, какой стороной упадет подброшенная вверх монета, когда в следующем году выпадет первый снег или сколько человек в городе захотят в течение ближайшего часа позвонить по телефону. Такие непредсказуемые явления называются случайными.

Скачать и читать Изучение стохастики в школьном курсе математики, для учащихся 5-7 классов, 2005
 
Показана страница 121 из 176