5 класс

Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013

Iнформатика, 5 класс, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013.

   Навчальний матеріал підручника структуровано згідно базової навчальної програми. Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані відповідно до розділів чинної навчальної програми. В межах кожної теми (уроку) передбачені різні види діяльності учнів, для кожного з яких виділена окрема рубрика.

Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013
Скачать и читать Iнформатика, 5 клас, Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 2013
 

Математика, 5 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., 2013

Математика, 5 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., 2013.

   Зважаючи водночас на вікові особливості сприйняття учнів 5 класів, на потребу початку викладання систематичного курсу математики і формування в учнів формально-логічного підходу до математичних знань, автори обрали вдале сполучення наочно-образного початків формально-логічного підходу до курсу, що викладається. Приділено значну увагу вирішенню однієї з провідних задач сучасної масової школи – формування навичок практичного застосування набутих знань. З цією метою в підручнику викладення теоретичного матеріалу ведеться з посиланнями на спостереження і практичний досвід учнів, а формулювання значної частки задач має практичну спрямованість.

Математика, 5 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., 2013
Скачать и читать Математика, 5 клас, Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., 2013
 

Тесты по русскому языку, 5 класс, Львов В.В., Гостева Ю.Н., 2013

Тесты по русскому языку, 5 класс, Львов В.В., Гостева Ю.Н., 2013.
 
   Данное пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (второго поколения). Пособие содержит тестовые задания для промежуточного и итогового контроля знаний учащихся. Тестовые задания распределены по темам, и каждое подается по плану: 1) характеристика задания и рекомендации по его успешному выполнению; 2) подготовительные упражнения; 3) тесты формата ЕГЭ. Пособие рассчитано на учащихся средних школ и учителей-словесников, работающих по учебнику С.И. Львовой, В.В. Львова "Русский язык. 5 класс".

Тесты по русскому языку, 5 класс, Львов В.В., Гостева Ю.Н., 2013
Скачать и читать Тесты по русскому языку, 5 класс, Львов В.В., Гостева Ю.Н., 2013
 

Математика, 5 клас, Iстер О.С., 2013

Математика, 5 клас, Iстер О.С., 2013.

  Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається з двох розділів, що містять 45 параграфів, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ. Для підготовки до контрольної роботи передбачено завдання «Домашньої самостійної роботи», які подано в тестовій формі, та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено вправи для повторення курсу 5-го класу, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ. Для найбільш допитливих є низка цікавих і складних задач у рубриці «Для тих, хто любить математику».

Математика, 5 клас, Iстер О.С., 2013
Скачать и читать Математика, 5 клас, Iстер О.С., 2013
 

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2012

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2012.

  Учебно-методический комплект “Английский с удовольствием Enjoy English” для 5-го класса предназначен для обучения английскому языку учащихся общеобразовательных учреждений. Он входит в состав курса английского языка „Английский с удовольствием“, который охватывает начальную, основную и старшую школу (2-11-й классы), обеспечивая преемственность между различными этапами обучения английскому языку.
Учебник обеспечивает как развитие коммуникативных умений учащихся на английском языке во всех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме), так и развитие и воспитание детей средствами английского языка. Содержание учебника соответствует интересам учащихся 10-11 лет, учитывает их возрастные и психологические особенности. Учебник реализует современные требования федерального государственного образовательного стандарта.

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2012
Скачать и читать Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2012
 

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Рабочая тетрадь № 1, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Рабочая тетрадь № 1, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013.

  Рабочая тетрадь N» 1 является составной частью учебно-методического комплекта “Английский с удовольствием” для 5-го класса общеобразовательных учреждений, в которых английский язык изучается со 2-го класса по федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения.
Основное назначение рабочей тетради — закрепить языковой и речевой материал учебника, автоматизировать лексико-грамматические навыки, развивать умения учащихся в чтении и письменной речи.
В тетрадь включены типы заданий, часто используемые в итоговой аттестации, что готовит учащихся к объективному контролю и самоконтролю в процессе изучения английского языка.

Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Рабочая тетрадь № 1, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013
Скачать и читать Английский язык, 5 класс, Английский с удовольствием, Enjoy English, Рабочая тетрадь № 1, Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., 2013
 

Тесты по русскому языку, 5 класс, Черногрудова Е.П., 2013

Тесты по русскому языку, 5 класс, Черногрудова, Е.П., 2013.

  Пособие содержит тесты для текущего и итогового контроля знаний учащихся. Книга предназначена учащимся и учителям, работающим по учебнику Т. Ладыженской и др. "Русский язык: 5 класс", однако сборник может быть использован и при работе по другим действующим учебникам, так как учитывает требования общеобразовательного стандарта.

Тесты по русскому языку, 5 класс, Черногрудова Е.П., 2013
Скачать и читать Тесты по русскому языку, 5 класс, Черногрудова Е.П., 2013
 

Технология, 5 класс, Технологии ведения дома, Синица Н.В., Симоненко В.Д., 2013

Технология, 5 класс, Технологии ведения дома, Синица Н.В., Симоненко В.Д., 2013.

  Учащиеся овладевают основными приёмами обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, знакомятся с интерьером и планированием кухни. Закрепление теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения учебных творческих проектов.
Учебник входит в систему «Алгоритм успеха».

Технология, 5 класс, Технологии ведения дома, Синица Н.В., Симоненко В.Д., 2013
Скачать и читать Технология, 5 класс, Технологии ведения дома, Синица Н.В., Симоненко В.Д., 2013
 
Показана страница 97 из 154