4 класс

ДПА 2016, Математика, 4 клас, Збірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт, Корчевська О.П., Гнатківська О.М., Хребтова Н.Р.

ДПА 2016, Математика, 4 клас, Збірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт, Корчевська О.П., Гнатківська О.М., Хребтова Н.Р.

  Посібник містить 32 варіанти контрольних робіт з математики для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу. Зміст контрольних робіт відповідає чинній програмі з математики для учнів початкових класів.
Кожна робота передбачає 8 завдань, серед яких 5 подано у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, а 3 завдання потребують виконання учнями письмових обчислень. Місце для цих обчислень у посібнику передбачене. Серед трьох останніх завдань одне є виразом на сумісні дії, а два інші — це задачі на дві, три або чотири дії.

ДПА 2016, Математика, 4 клас, Збірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт, Корчевська О.П., Гнатківська О.М., Хребтова Н.Р.
Скачать и читать ДПА 2016, Математика, 4 клас, Збірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт, Корчевська О.П., Гнатківська О.М., Хребтова Н.Р.
 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе, Русский язык, Рабочая тетрадь, 4 класс, Кузнецова М.И., 2016

Готовимся к Всероссийской проверочной работе, Русский язык, Рабочая тетрадь, 4 класс, Кузнецова М.И., 2016.

  Данная рабочая тетрадь предназначена для подготовки учащихся 4 классов общеобразовательных организаций к Всероссийской проверочной работе по русскому языку. В тетрадь включены тренировочные задания, проверочные мини-работы (на 5—20 мин) по каждому разделу программы, две обучающие проверочные работы (каждая в двух вариантах). Ко всем заданиям и проверочным работам приведены ответы. Для каждой мини-работы дана карточка самопроверки.
Работа в тетради будет способствовать обобщению знаний ученика по ведущим темам курса, развитию умения самостоятельно справляться с заданиями базового и повышенного уровня сложности, различными по способу представления (текст, таблица), форме ответа (выбор ответа, краткий или развёрнутый ответ).

Готовимся к Всероссийской проверочной работе, Русский язык, Рабочая тетрадь, 4 класс, Кузнецова М.И., 2016
Скачать и читать Готовимся к Всероссийской проверочной работе, Русский язык, Рабочая тетрадь, 4 класс, Кузнецова М.И., 2016
 

ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з літературного читання, 4 клас, Вашуленко М.С., Савченко О.Я., 2015

ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з літературного читання, 4 клас, Вашуленко М.С., Савченко О.Я., 2015.

  Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з літературного читання в 4 класі. Тексти і завдання дібрано відповідно до чинної навчальної програми з літературного читання для 1-4 класів та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Збірник підсумкових контрольних робіт з літературного читання, 4 клас, Вашуленко М.С., Савченко О.Я., 2015
Скачать и читать ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з літературного читання, 4 клас, Вашуленко М.С., Савченко О.Я., 2015
 

ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з української мови, 4 клас, Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., 2015

ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з української мови, 4 клас, Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., 2015.

  Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з української мови в 4 класі. Завдання і тексти дібрано відповідно до чинної навчальної програми з української мови для 1-4 класів та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
Для учнів початкової школи, учителів.

Збірник підсумкових контрольних робіт з української мови, 4 клас, Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., 2015
Скачать и читать ДПА 2016, Збірник підсумкових контрольних робіт з української мови, 4 клас, Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., 2015
 

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, Літературного читання, Математики, 4 клас, Пономарьова К.І., 2016

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, Літературного читання, Математики, 4 клас, Пономарьова К.І., 2016.

  Пропоновані контрольні роботи призначені для підготовки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів з української мови (мови навчання), літературного читання і математики наприкінці 4 класу. Зміст робіт розроблено відповідно до вимог оновлених навчальних програм для 1-4 класів.
У посібнику вміщено по 4 різновиди контрольних робіт з кожного предмета у 2 рівноцінних варіантах кожна, що надає педагогові можливість вибору як різновиду, так і варіанта контрольної роботи спочатку для підготовки, а потім і для проведення підсумкової перевірки.
Для учнів 4 класу, учителів, методистів.

Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, Літературного читання, Математики, 4 клас, Пономарьова К.І., 2016
Скачать и читать Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з української мови, Літературного читання, Математики, 4 клас, Пономарьова К.І., 2016
 

Збірник підсумкових контрольних робіт з математики, 4 клас, Оляницька Л.В., 2015

Збірник підсумкових контрольних робіт з математики, 4 клас, Оляницька Л.В., 2015.

  Навчальний посібник призначений для проведення підсумкових контрольних робіт з математики у 4 класі. Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з математики для 1-4 класів та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.
Для учнів початкової школи, вчителів.

Збірник підсумкових контрольних робіт з математики, 4 клас, Оляницька Л.В., 2015
Скачать и читать Збірник підсумкових контрольних робіт з математики, 4 клас, Оляницька Л.В., 2015
 

Учебник-тетрадь по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013

Учебник-тетрадь по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013.

   Учебник-тетрадь является составной частью непрерывного курса информатики и информационных технологий для общеобразовательных школ.
Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и заданий, ориентированы на межпредметные связи.
В учебнике-тетради для 4 класса основное внимание направлено на развитие внимания и памяти, логического и образного мышления, творческого воображения, формирование алгоритмического подхода к решению задач, выявление причинно-следственных связей и понимание информационной сущности мира. Вводятся понятия системы координат, симметрии, массивов. Предлагаются тесты для отслеживания результатов развития памяти и внимания.
Для проведения занятий на компьютере можно использовать компакт-диск с пакетом педагогических программных средств «Страна Фантазия», прилагаемый к методическому пособию по информатике для учителей 2—4 классов.

Учебник-тетрадь по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013
Скачать и читать Учебник-тетрадь по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013
 

Контрольные и самостоятельные работы по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013

Контрольные и самостоятельные работы по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013.

   В узком и очень длинном жёлобе находится 6 шариков: 3 чёрных в левом конце жёлоба и 3 белых чуть большего размера — в правом конце. В стенке жёлоба есть небольшая ниша, в которой может поместиться только один шарик (любой). Левый конец жёлоба закрыт, а в правом конце есть отверстие, через которое может пройти только любой чёрный шарик, но не белый. Напиши алгоритм, по которому можно выкатить из жёлоба все чёрные шарики. Брать шарики из жёлоба не разрешается.

Контрольные и самостоятельные работы по информатике, 4 класс, Тур С.Н., 2013
Скачать и читать Контрольные и самостоятельные работы по информатике, 4 класс, Тур С.Н., Бокучава Т.П., 2013
 
Показана страница 53 из 130