2010

Збірник задач з алгебри і початків аналiзу. 11 клас. Фурман М.С., 2010

Название: Збірник задач з алгебри і початків аналiзу. 11 клас.

Автор: Фурман М.С.
2010

     Пропонований посібник є збірником задач з алгебри та початків аналізу і розрахований на учнів 11 класів з поглибленим вивченням математики.

     Посібник складається з 9 розділів і містить близько 2000 завдань. До кожного розділу наведено теоретичні відомості з означених тем, приклади розв'язування вправ, завдання для самостійного розв'язування.
     Для вчителів математики та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій.

Збірник задач з алгебри і початків аналiзу. 11 клас. Фурман М.С., 2010


Скачать и читать Збірник задач з алгебри і початків аналiзу. 11 клас. Фурман М.С., 2010
 

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010

Название: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді.

Автор: Істер О.С.
2010

    Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев'ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить ЗО варіантів атестаційної роботи, кожний з яких складається з чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності, відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи.
Учні класів із поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010


Скачать и читать Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики 9 клас + відповіді. Істер О.С., 2010
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010

Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2010

    Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал шлькох галузей математичноi науки. Як i в кypci алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та 'ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, ращональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: степеневi й тригонометричнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Скачать и читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П., 2010
 

Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі. Остапенко Л.А., Пасько С.Є., 2010

Название: Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі.

Автор: Остапенко Л.А., Пасько С.Є.
2010

  У пропонованому посібнику представлено матеріали для організації роботи гуртка в 7 класі.
Книга містить дві частини. У першій частині наведено матеріали для проведення факультативного курсу «За лаштунками підручника математики». Друга частина книги стане у пригоді вчителям у підготовці та проведенні занять із олімпіадної теми «Метод розфарбовування графів у задачах комбінаторного характеру».

Посібником можуть користуватися вчителі для підготовки занять математичних гуртків, проведення математичних змагань, вікторин і на уроках.
Рекомендовано вчителям, керівникам математичних гуртків загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій.

Скачать и читать Матеріали для організації роботи математичного гуртка в 7 класі. Остапенко Л.А., Пасько С.Є., 2010
 

Ключи к Enjoy English 11. Teacher s Book. Английский с удовольствием. 11 класс. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., 2010

Ключи к Enjoy English 11: Teacher's Book. Английский с удовольствием. 11 класс.

Автор: Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д.
2010

    Книга для учителя является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта „Английский с удовольствием" (11 класс) для общеобразовательных учреждений. В книге для учителя вы найдете много полезной информации: о принципах построения курса и его структуре, об отдельных компонентах УМК; методические рекомендации (подробное тематическое и поурочное планирование, рекомендации по проведению проектных работ, рекомендации по обучению коммуникативным умениям и языковым навыкам), тексты для аудирования, подробные ключи к упражнениям учебника и двум рабочим тетрадям. Содержание книги для учителя представлено в удобном виде, позволяющем учителю легко планировать урок, сочетая все компоненты УМК.

Enjoy English 11. Teacher's Book. Английский с удовольствием. 11 класс. Книга для учителя с поурочным планированием и ключами. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., 2010


Скачать и читать Ключи к Enjoy English 11. Teacher s Book. Английский с удовольствием. 11 класс. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., 2010
 

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010

Название: Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2.

Автор: Хорошилова Е.В.
2010

    Учебное пособие предназначено для повторения и систематизации знаний школьника при подготовке к экзаменам и олимпиадам по математике (в классических устной и письменной формах, в форме ЕГЭ). Ориентировано на абитуриентов тех высших учебных заведений, где требуется продемонстрировать высокий уровень знаний по математике - как в теории, так и в практике решения задач.

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010


Скачать и читать Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 2. Хорошилова Е.В., 2010
 

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010

Название: Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1.

Автор: Хорошилова Е.В.
2010

    Учебное пособие предназначено для повторения и систематизации знаний школьника при подготовке к экзаменам и олимпиадам по математике (в классических устной и письменной формах, в форме ЕГЭ). Ориентировано на абитуриентов тех высших учебных заведений, где требуется продемонстрировать высокий уровень знаний по математике - как в теории, так и в практике решения задач.

Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010


Скачать и читать Элементарная математика. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. Часть 1. Хорошилова Е.В., 2010
 

Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010

Название: Четырехзначные математические таблицы.

Автор: Брадис В.М.
2010

    Необходимая книга для школьника или студента, решающего задачи по геометрии.
    Значения, приводимые в математических таблицах, иногда бывают точными, но чаще приближенными, представляя собой результаты округления точных значений. Для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений.
    Список таблиц - синусы-косинусы - тангенсы-котангенсы - тангенсы углов, близких к 90°, котангенсы малых углов - длина окружности диаметра D - площадь круга диаметром D - радианная мера - тригонометрические функции от аргумента в радианах - мантиссы десятичных логарифмов - значения функции 10x - логарифмы синусов малых углов, логарифмы косинусов углов, близких к 90° - логарифмы.

Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010


Скачать и читать Четырехзначные математические таблицы. Брадис В.М., 2010
 
Другие статьи...

Показана страница 20 из 34