Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - НАШОЛ точка ком - Nashol.com

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

02.12.11 13:49
Название: ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка.

Автор: Нелін Є.П.
2010

   Посібник призначений для ефективної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики і відповідає формату та програмним вимогам ЗНО-2010. Усі опорні факти шкільного курсу математики подано у формі таблиць, які містять основні теоретичні положення кожної теми й основні алгоритми та прийоми розв'яування відповідних задач. Наведені тестові завдання аналогічні тим, що пропонуються на ЗНО. Для низки з них даються розв'язання та коментарі; завдання для самостійної роботи супроводжуються відповідями. Також подано тести, що пропонувалися на ЗНО з математики у попередні роки, для яких також наведені відповіді.
Призначено для випускників шкіл, абітурієнтів, студентів педагогічних вузів, учителів математики.

ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010

Читать ЗНО 2010. Математика. Експрес підготовка. Нелін Є.П. 2010
 

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

02.12.11 13:29
Название: Геометрія в таблицях.

Автор: Нелін Є.П.
1997

   Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми у роботі за будьяким підручником з геометрії для середньої школи. У посібнику логічно впорядковано та систематизовано той мінімум основних і додаткових даних із шкільного курсу (планіметрія, стереометрія, координати й вектори), який дозволяє розв'язувати найскладніші геометричні завдання, що пропонуються на випускних та вступних іспитах.

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

Читать Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

02.12.11 13:17
Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2006

   Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал кiлькох галузей математичноi науки. Якiв курсi алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, рацiональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: тригонометричнi, показниковi i логарифмiчнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

Читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006
 

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

02.12.11 12:29
Название: Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс.

Автор: Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е.
2011

   Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить 30 варіантів атестаційної роботи кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики.
Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

Читать Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011
 

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

02.12.11 12:13
Название: Збірник задач з геометрії. 10-11 класс.

Автор: Лоповок Л.М.
1993

    Математичнi задачi e важливою складовою частиною навчания. Iх умови розширюють полiтехнiчний кругозiр, привертають увагу до рiзноманiтних трудових процесiв, машин, приладiв, iнструментiв, якi використовують у народному господарствi i в технiцi. При цьому легше усвiдомити широчiнь застосувань математики в iнших науках i технiцi. Але розв'язування задач мае й iншi функцii. Розширення арсеналу прийомiв обчислень, спiвставления фактов, пошуки шляхiв до поставленоi мети - все це розвивае творчi здiбностi, самостiйнiсть, новаторство. Математичнi задачi створюють можливостi самоконтролю за якiстю засвоeння навчального матерiалу. Саме тому бiльшiсть часу на уроках видiляеться для розв'язування рiзноманiтних задач.

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

Читать Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993
 

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

02.12.11 11:53
Название: Методика преподавания математики в средней школе.

Автор: Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л.
1975

   В этой книге нашли свое отражение основные вопросы программы по методике математики для пединститутов. Вопросы общей и специальной методики математики рассматриваются здесь не по учебным предметам школьного математического цикла, а в соответствии с центральными идеями школьного курса математики (разумеется, с учетом особенностей каждого года обучения). Такая система изложения курса методики отвечает современным требованиям к подготовке учителя математики, давая возможность рассмотреть различные варианты организации обучения и оставляя за учителем право творческого выбора того или иного методического подхода в процессе обучения.

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

Читать Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975
 

Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977

02.12.11 11:29
Название: Задачи в обучении математике. Часть II.

Автор: Колягин Ю.М.
1977

   Данная книга является продолжением книги «Математические задачи как средство обучения и развития учащихся», представляющей первую часть работы «Задачи в обучении математике».
Там же рассмотрены психолого-дидактические основы методики эффективного использования задач в системе развивающего и воспитывающего обучения математике. Исследуются теоретические вопросы, связанные с самим понятием задачи, классификацией учебных задач, процессом их решения; определяются функции задач в обучении математике.
Во второй части книги рассматриваются наиболее важные вопросы методики применения задач как важного средства обучения математике и математического развития школьников; здесь же формулируются основные методические принципы обучения решению задач и обучения математике через задачи, даются рекомендации, направленные на повышение качества обучения, воспитания и развития школьников, изучающих математику, формулируются основные результаты исследования в целом и соответствующие им выводы.

Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977

Читать Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977
 

Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977

02.12.11 11:20
Название: Задачи в обучении математике. Часть I.

Автор: Колягин Ю.М.
1977

   В первой части раскрывается роль и место задач в свете современных требований к уровню общеобразовательной подготовки, развития и воспитания выпускников средней школы — будущих строителей коммунистического общества, в условиях НТР, а также роль и место задач в воспитании у школьников математической культуры, отвечающей целям математического образования на современном этапе развития советской школы.
Книга предназначена для широкого круга специалистов в области обучения математике: от методистов и преподавателей методики педагогических институтов до творчески работающих учителей математики.

Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977

Читать Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977
 
Cтраница 4276 из 5235

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?