Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - НАШОЛ точка ком - Nashol.com

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

02.12.11 13:29
Название: Геометрія в таблицях.

Автор: Нелін Є.П.
1997

   Навчальний посібник може бути використаний як учнями для повторення шкільного курсу, так і вчителями на уроці при узагальненні тієї чи іншої теми у роботі за будьяким підручником з геометрії для середньої школи. У посібнику логічно впорядковано та систематизовано той мінімум основних і додаткових даних із шкільного курсу (планіметрія, стереометрія, координати й вектори), який дозволяє розв'язувати найскладніші геометричні завдання, що пропонуються на випускних та вступних іспитах.

Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997

Читать Геометрія в таблицях. Нелін Є.П. 1997
 

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

02.12.11 13:17
Название: Алгебра і початки аналізу. 10 клас.

Автор: Нелін Є.П.
2006

   Ви починаете вивчати новий предмет «Алгебра i початки аналiзу», який об'еднуе матерiал кiлькох галузей математичноi науки. Якiв курсi алгебри, значну увагу буде придiлено перетворенням виразiв, розв'язуванню рiвнянь, нерiвностей та ix систем i розгляду властивостей функцiй. Поряд iз розв'язуванням знайомих задач, пов'язаних з многочленами, рацiональними дробами, степенями i коренями, у 10 класi буде розглянуто новi види функцiй: тригонометричнi, показниковi i логарифмiчнi та вiдповiднi рiвняння i нерiвностi.

Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006

Читать Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Нелін Є.П. 2006
 

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

02.12.11 12:29
Название: Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс.

Автор: Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е.
2011

   Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» призначений для проведення державної підсумкової атестації з математики в одинадцятих класах загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить 30 варіантів атестаційної роботи кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів з математики.
Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011

Читать Збiрник завдань для державноi пiдсумковоi атестацii з математики. 11 класс. Iстер О.С., Глобiн O.I., Панкратова I.Е. 2011
 

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

02.12.11 12:13
Название: Збірник задач з геометрії. 10-11 класс.

Автор: Лоповок Л.М.
1993

    Математичнi задачi e важливою складовою частиною навчания. Iх умови розширюють полiтехнiчний кругозiр, привертають увагу до рiзноманiтних трудових процесiв, машин, приладiв, iнструментiв, якi використовують у народному господарствi i в технiцi. При цьому легше усвiдомити широчiнь застосувань математики в iнших науках i технiцi. Але розв'язування задач мае й iншi функцii. Розширення арсеналу прийомiв обчислень, спiвставления фактов, пошуки шляхiв до поставленоi мети - все це розвивае творчi здiбностi, самостiйнiсть, новаторство. Математичнi задачi створюють можливостi самоконтролю за якiстю засвоeння навчального матерiалу. Саме тому бiльшiсть часу на уроках видiляеться для розв'язування рiзноманiтних задач.

Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993

Читать Збірник задач з геометрії. 10-11 класс. Лоповок Л.М. 1993
 

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

02.12.11 11:53
Название: Методика преподавания математики в средней школе.

Автор: Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л.
1975

   В этой книге нашли свое отражение основные вопросы программы по методике математики для пединститутов. Вопросы общей и специальной методики математики рассматриваются здесь не по учебным предметам школьного математического цикла, а в соответствии с центральными идеями школьного курса математики (разумеется, с учетом особенностей каждого года обучения). Такая система изложения курса методики отвечает современным требованиям к подготовке учителя математики, давая возможность рассмотреть различные варианты организации обучения и оставляя за учителем право творческого выбора того или иного методического подхода в процессе обучения.

Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975

Читать Методика преподавания математики в средней школе. Колягин Ю.М., Оганесян В.А., Саннинский В.Я., Луканин Г.Л. 1975
 

Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977

02.12.11 11:29
Название: Задачи в обучении математике. Часть II.

Автор: Колягин Ю.М.
1977

   Данная книга является продолжением книги «Математические задачи как средство обучения и развития учащихся», представляющей первую часть работы «Задачи в обучении математике».
Там же рассмотрены психолого-дидактические основы методики эффективного использования задач в системе развивающего и воспитывающего обучения математике. Исследуются теоретические вопросы, связанные с самим понятием задачи, классификацией учебных задач, процессом их решения; определяются функции задач в обучении математике.
Во второй части книги рассматриваются наиболее важные вопросы методики применения задач как важного средства обучения математике и математического развития школьников; здесь же формулируются основные методические принципы обучения решению задач и обучения математике через задачи, даются рекомендации, направленные на повышение качества обучения, воспитания и развития школьников, изучающих математику, формулируются основные результаты исследования в целом и соответствующие им выводы.

Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977

Читать Задачи в обучении математике. Часть II. Колягин Ю.М. 1977
 

Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977

02.12.11 11:20
Название: Задачи в обучении математике. Часть I.

Автор: Колягин Ю.М.
1977

   В первой части раскрывается роль и место задач в свете современных требований к уровню общеобразовательной подготовки, развития и воспитания выпускников средней школы — будущих строителей коммунистического общества, в условиях НТР, а также роль и место задач в воспитании у школьников математической культуры, отвечающей целям математического образования на современном этапе развития советской школы.
Книга предназначена для широкого круга специалистов в области обучения математике: от методистов и преподавателей методики педагогических институтов до творчески работающих учителей математики.

Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977

Читать Задачи в обучении математике. Часть I. Колягин Ю.М. 1977
 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005

02.12.11 11:10
Название: Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс.

Автор: Ершова А.П., Голобородько В.В.
2005

   Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по всем важнейшим темам курса математики 10-11 классов.
Работы состоят из 6 вариантов трех уровней сложности.
Дидактические материалы предназначены для организации дифференцированной самостоятельной работы учащихся.

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005

Читать Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 класс. Ершова А.П., Голобородько В.В. 2005
 
Cтраница 4082 из 5041

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?