Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - НАШОЛ точка ком - Nashol.com

Географiя материкiв i океанiв, 7 класс, Бойко В.М., Мiхелi С.В., 2007

23.03.13 23:06
Географiя материкiв i океанiв, 7 класс, Бойко В.М., Мiхелi С.В., 2007.

У 7 класі ви продовжите вивчаїи географію. У курсі «Географія материків і океанів» ідеться про материки і океани, розмаїття їх природних комплексів і природних багатств. Ви також дізнаєтеся про народи, які населяють материки, та їх господарську діяльність.
Разом з тим ви поглибите знання про закономірності розвитку оболонок-сфер Землі, з якими ознайомилися в 6 класі. Ви більше дізнаєтеся про мандрівників, чиї подорожі та відкриття забезпечили географічне пізнання материків і океанів. Ви удосконалюватимете вміння працювати з географічними картами, які орієнтують у просторі.

Вивчаючи географію материків і океанів, ви поповните свої знання про нашу планету. Ці знання в майбутньому допомагатимуть вам розуміти перебіг подій у світі й свідомо користуватися різноманітною інформацією, в яку занурена сучасна людина. Географічні знання необхідні кожному, оскільки доля Землі дедалі більше залежить від діяльності людей, від поведінки кожного з нас. Отже разом з підручником відкривайте і вивчайте навколишній світ.

Географiя материкiов i океанiв, 7 класс, Бойко В.М., Мiхелi С.В., 2007

Читать Географiя материкiв i океанiв, 7 класс, Бойко В.М., Мiхелi С.В., 2007
 

Математика, Функциональное уравнения, Андреев А.А., Кузьмин Ю.Н., Савин А.Н., 1997

23.03.13 22:45
Математика, Функциональное уравнения, Андреев А.А., Кузьмин Ю.Н., Савин А.Н., 1997.


Цель этой брошюры - познакомить читателя с некоторыми методами решения функциональных уравнений. Книга предназначена для учащихся старших классов, а также окажет неоценимую помощь в работе школьного математического кружка.

Крупнейшие математики (в их числе Эйлер, Гаусс, Коши, Даламбер, Абель, Лобачевский, Дарбу, Гильберт) неоднократно обращались к функциональным уравнениям и уделяли много внимания разработке методов их решения. Под выражением "решить функциональное уравнение" понимается нахождение неизвестной функции, при подстановке которой в исходное функциональное уравнение оно превращается в тождество (если неизвестных функций несколько, то необходимо найти их все). Ещё раз подчеркнём, что соотношения, задающие функциональные уравнения, являются тождествами относительно некоторых переменных, а уравнениями их называют постольку, поскольку неизвестные функции - искомые.


Математика,Функциональное уравнения, Андреев А.А., Кузьмин Ю.Н., Савин А.Н., 1997

Читать Математика, Функциональное уравнения, Андреев А.А., Кузьмин Ю.Н., Савин А.Н., 1997
 

Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

23.03.13 22:22
Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007.


Ви починаєте вивчати фізику - одну з основних наук про природу. Це - одна з найдавніших наук: слово «фізика» походить від давньогрецького слова, що означає «природа», адже будь-яке дослідження природи стародавні греки називали фізикою.
Однак, будучи «стародавньою» наукою, фізика зберігає вічну молодість. Особливо великих успіхів фізика досягла в останні кілька століть, що справило значний вплив на хід світової історії. Потік відкриттів у фізиці продовжується й сьогодні. Може, і на вас чекають відкриття в цій великій науці?

Протягом останніх років українська фахова мова активно розвивалася, унаслідок чого науково-технічна термінологія дещо змінилася.
У підручнику дотримано правил українського наукового стилю згідно з національними стандартами України (ДСТУ 3966-2000 та ДСТУ 1.5:2003) і використано сучасні фізичні та математичні терміни, що відповідають чинним національним термінологічним стандартам і рекомендаціям спільного Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології МОН та Держспоживстандарту України.
Для обґрунтованого впровадження сучасної науковотехнічної термінології в навчальний процес терміни, які можуть здатися незвичними, у підручнику пояснено у виносках, а для деяких з них наведено також відповідні терміни, що їх вживали раніше.


Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007

Читать Фiзика, 7 класс, Генденштейн Л.Е., 2007
 

Алгебра и начала анализа, 10 класс, Нелин Е.П., 2010.

23.03.13 21:38
Алгебра и начала анализа, Академический уровень, 10 класс, Нелин Е.П., 2010.

Вы начинаете изучать новый предмет «Алгебра и начала анализа», который объединяет материал нескольких отраслей математической науки. Как и в курсе алгебры, значительное внимание будет уделено преобразованию выражений, решению уравнений, неравенств и их систем и изучению свойств функций. Наряду с решением знакомых задач, связанных с многочленами, рациональными дробями, степенями и корнями, в 10 классе будут рассмотрены новые виды функций: степенные и тригонометрические и соответствующие уравнения и неравенства.

Принципиально новая часть курса - начала анализа - будет рассматриваться в 11 классе. Математический анализ (или просто
анализ) — отрасль математики, которая сформировалась в XVIII в. и сыграла значительную роль в развитии природоведения: появился мощный, достаточно универсальный метод исследования функций, используемых при решении разнообразных прикладных задач.
Алгебра и начала анализа, Академический уровень, 10 класс, Нелин Е.П., 2010

Читать Алгебра и начала анализа, 10 класс, Нелин Е.П., 2010.
 

Тригонометрия на вступительных экзаменах по математике в МГУ, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2007

23.03.13 21:14
Тригонометрия на вступительных экзаменах по математике в МГУ, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2007.


В сборнике собрано более 800 задач по тригонометрии, предлагавшихся на вступительных испытаниях по математике в МГУ им. М. В. Ломоносова (как основных, так и предварительных), а также задачи тестов и выпускных экзаменов подготовительного отделения МГУ. Задачи  сгруппированы по типам, что позволяет составить представление о характере и сложности экзаменационных задач, а также основных методах их решения. Ко всем задачам даны ответы. Для наиболее характерных и сложных задач приведены подробные решения.

Книга будет полезна абитуриентам при подготовке к вступительным экзаменам по математике в МГУ.Тригонометрия на вступительных экхаменах по математике в МГУ, Фалин Г.И., Фалин А.И.. 2007
Читать Тригонометрия на вступительных экзаменах по математике в МГУ, Фалин Г.И., Фалин А.И., 2007
 

Тренировочная работа по математике, 4 варианта (без логарифмов), 10 класс, 2009

23.03.13 20:38
Тренировочная работа по математике, 4 варианта (без логарифмов), 10 класс, 2009.Работа содержит 18 заданий (В1–В12, С1–С6). В заданиях В1–В12 нужно дать краткий ответ. В заданиях С1–С6 нужно написать
решение.

Верное выполнение каждого из заданий В1–В12 оценивается в один балл, задание С1 оценивается 2 баллами, задания С2–С4 в три
балла, задания С5, С6 — в 4 балла.

 Желаем успеха!


Читать Тренировочная работа по математике, 4 варианта (без логарифмов), 10 класс, 2009
 

Детский сад: День за днем, Учимся считать, Дружим с цифрами, 5-6 лет, Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С., 2006

23.03.13 19:43
Детский сад: День за днем, Учимся считать, Дружим с цифрами, 5-6 лет, Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С., 2006Перед вами тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет, занимаясь по которой малыши повторят цифры, научатся соотносить их с количеством предметов  закрепят навыки количественного и порядкового счета.

Заниматься по тетради можно как индивидуально, так и с небольшой группой детей. Выделяйте на занятие 20—25 минут ежедневно, но не допускайте переутомления ребенка. Обязательно похвалите малыша за старание!

Желаем успеха!


Детский сад: День за днем, Учимся считать, Дружим с цифрами, 5-6 лет, Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С., 2006
Читать Детский сад: День за днем, Учимся считать, Дружим с цифрами, 5-6 лет, Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С., 2006
 

Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет, Рабочая тетрадь, Колесникова Е.В., 2005

23.03.13 19:12
Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет, Рабочая тетрадь, Колесникова Е.В., 2005.


Рабочая тетрадь завершает цикл подготовки к обучению грамоте дошкольников по программе «От звука к букве (из опыта работы)» .
Задания, предложенные в тетради, предназначены детям 6-7 лет для диагностики их готовности к чтению и письму перед поступлением в школу.

Диагностические задания позволят оценить подготовку ребенка к школе, своевременно определить области, в которых он испытывает затруднения, и оказать ему необходимую помощь.
Адресуется педагогам, родителям, психологам, гувернерам.
Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет, Рабочая тетрадь, 2005
Читать Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет, Рабочая тетрадь, Колесникова Е.В., 2005
 
Cтраница 3153 из 5101

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?