Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и родителей - НАШОЛ точка ком - Nashol.com

Світова література, 6 клас, Волощук Є.В., 2014

10.01.15 19:44
Світова література, 6 клас, Волощук Є.В., 2014.

 Дорогі шестикласники, працюючи із цим підручником, ви продовжите вивчення курсу світової літератури, розпочате минулого року, і прочитаєте художні твори, які збагатять ваші уявлення про світ і самих себе.
Для того щоб допомогти вам стати вдумливими й творчими читачами, авторкою було розроблено оригінальні рубрики. Деякі з них ви пам’ятаєте за підручником зі світової літератури для 5-го класу, з деякими наразі ознайомитеся.

Світова література, 6 клас, Волощук Є.В., 2014
Читать Світова література, 6 клас, Волощук Є.В., 2014
 

Трудове навчання, 6 клас, Для дівчат, Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П., 2014

10.01.15 19:24
Трудове навчання, 6 клас, Для дівчат, Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П., 2014.

 У 6 класі тобі відкриється невичерпно багатий світ вишивки. Можливо, вишивання стане твоїм улюбленим заняттям на все життя. Постійно удосконалюючи свою майстерність, ти створюватимеш вишивки, які стануть неповторними творами мистецтва. Даруватимеш гарний настрій собі й тим, для кого вишиватимеш.

Трудове навчання, 6 клас, Для дівчат, Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П., 2014
Читать Трудове навчання, 6 клас, Для дівчат, Сидоренко В.К., Мачача Т.С., Павх С.П., 2014
 

Математика, 6 клас, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014

10.01.15 18:44
Математика, 6 клас, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014.

 Ви вже п'ять років вивчали математику і дізналися багато цікавого й пізнавального. Однак ще чимало нового вас очікує попереду.
Математичні знання люди використовують протягом усього життя: і на роботі, і в побуті. У наш час. коли наука рухається вперед дуже швидко, неможливо уявити фахівця в будьякій галузі без знання математики.

Математика, 6 клас, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014
Читать Математика, 6 клас, Тарасенкова Н.А., Богатырёва И.Н., Коломиец О.Н., Сердюк З.А., 2014
 

Інформатика, 6 клас, Робочий зошит, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014

10.01.15 18:30
Інформатика, 6 клас, Робочий зошит, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014.

 Робочий зошит є частиною навчально-методичного комплекту до підручника «Інформатика. 6 клас» (автори: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько). Зошит містить запитання та завдання для узагальнення та перевірки знань, вправи для удосконалення навичок роботи з комп’ютером до кожного уроку інформатики. Наведено обов’язкові практичні роботи. Для підвищення інтересу до вивчення предмета у зошиті запропоновано ребуси, кросворди, чайнворди, логічні задачі для допитливих.

Інформатика, 6 клас, Робочий зошит, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014
Читать Інформатика, 6 клас, Робочий зошит, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014
 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2014

10.01.15 18:13
Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2014.

Учебник фиксированного формата, построенный по модульному принципу, рассматривает теоретические и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности (в том числе противодействие терроризму и экстремизму). В нём излагаются основы начальных знаний о воинской обязанности и об обороне государства. Особое внимание уделено порядку прохождения военной службы по призыву и контракту.

§ 1. Пожарная безопасность.
Права и обязанности граждан
в области пожарной безопасности
Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Пожарная безопасность — это состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.
Пожары возникали и возникают периодически — на объектах экономики, на транспорте, в жилых домах и общественных зданиях.
Особенно часто пожары возникают в жилом секторе и общественных местах (в местах массового скопления людей). Именно там они представляют наибольшую опасность.
Замкнутость горящих помещений и связанная с этим чрезмерная скученность людей, возможная паника, вертикальное распространение огня, ядовитые вещества, выделяющиеся при горении синтетических материалов, - всё это приводит к наиболее трагическим последствиям.
Внимание!
Пожары возникают там, где человек пользуется огнём для своих повседневных нужд и где из-за нарушений правил пожарной безопасности огонь выходит из-под его контроля.
Чаще всего пожары возникают по причине так называемого человеческого фактора. Это происходит, когда люди в силу своей неграмотности в области пожарной безопасности, халатности и недисциплинированности нарушают правила пожарной безопасности в повседневной жизни.

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2014
Читать Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2014
 

Інформатика, 6 клас, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014

10.01.15 18:10
Інформатика, 6 клас, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014.

 Навчальний матеріал підручника поділено згідно із чинною програмою на п’ять розділів. Розділ «Текстовий процесор» подано в двох варіантах - для роботи з текстовими процесорами Microsoft Office Word та LibreOffice Writer.
На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що...», «Для тих, хто працює з Windows 7».

Інформатика, 6 клас, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014
Читать Інформатика, 6 клас, Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.I., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., 2014
 

Политологии, учебное пособие, Бербекова Т.Х., Галаганова С.Г., Гришнова Е.Е., под ред. Пусько В.С., 2014

10.01.15 17:59
Политологии, учебное пособие, Бербекова Т.Х., Галаганова С.Г., Гришнова Е.Е., под ред. Пусько В.С., 2014.

Пособие подготовлено преподавателями кафедры политологии Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана в соответствии с тематическим планом и учебной программой изучения курса политологии. Представлены планы семинарских занятий по всем темам курса, кратко раскрыто содержание обсуждаемых вопросов, даны темы докладов и рефератов и список рекомендуемой литературы для подготовки студентов к занятиям и выполнения домашних заданий.
Для студентов технических вузов, изучающих курс политологии

Тема 2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
План семинара
1. Необходимость и условия выработки научно-технической политики.
2. Сущность научно-технической политики.
3. Основные направления научно-технической политики.
4. Субъекты научно-технической политики.
 
Примеры заданий.
Превращение науки и техники в одно из важнейших средств решения экономических, социальных и оборонных задач требует конкретной и целенаправленной деятельности по поиску путей и способов внедрения научно-технических достижений в производство и другие сферы общественной жизни. Практика показала, что наибольший эффект в любых социально-экономических условиях достигается при централизованном, планомерном и последовательном решении задач как в области фундаментальных научных разработок, так и в сфере опытно-конструкторских работ и непосредственном внедрении их в материальное производство. В современных условиях значительно возрастают масштабы научных разработок вследствие увеличения внутренних возможностей науки, происходит дифференциация и интеграция научного производства, углубляется разделение труда (в том числе и международного) в сфере науки. Реализация глобальных научно-технических проектов требует серьезной профессиональной и общественной экспертизы с целью определения их социальной полезности, недопущения разрушения естественных условий обитания человека, животного и растительного мира Земли.

Политологии, учебное пособие, Бербекова Т.Х., Галаганова С.Г., Гришнова Е.Е., под ред. Пусько В.С., 2014
Читать Политологии, учебное пособие, Бербекова Т.Х., Галаганова С.Г., Гришнова Е.Е., под ред. Пусько В.С., 2014
 

ЕГЭ 2015, Информатика, Оптимальный банк заданий, Лещинер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П.

10.01.15 17:45
ЕГЭ 2015, Информатика, Оптимальный банк заданий, Лещинер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П.

 В настоящем пособии представлена система подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике, в основе которой лежит знакомство с содержанием экзаменационных заданий, алгоритмами и образцами рассуждения для их правильного выполнения. В нем содержатся общие методические рекомендации по Подготовке к экзамену, а также набор типовых тренировочных заданий с методическими указаниями и ответами, что позволяет закрепить полученные знания и подготовиться к сдаче ЕГЭ.
Пособие адресовано старшеклассникам, преподавателям и родителям. Оно поможет школьникам проверить свои знания и умения по предмету, а учителям оценить степень достижения требований образовательных стандартов отдельными учащимися и обеспечить их целенаправленную подготовку к экзамену.

ЕГЭ 2015, Информатика, Оптимальный банк заданий, Лещинер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П.
Читать ЕГЭ 2015, Информатика, Оптимальный банк заданий, Лещинер В.Р., Крылов С.С., Якушкин А.П.
 
Cтраница 2032 из 5398

RSS лента ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, наука и обучение, презентации, словари, все для преподавателей, школьников 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 класса и студентов. А ты НАШОЛ то, что тебе нужно?Подписаться на RSS ленту ГДЗ, ЕГЭ, ГИА, подготовка к экзаменам, книги, готовые домашние задания, наука и обучение, анекдоты, презентации, словари, все для преподавателей, школьников для всех классов и студентов всех курсов. А ты Нашёл то, что тебе нужно?